Ubådsforeningens logo

|Forside|Site Map|Web Info|

-

-

  INDHOLD:

> Bestyrelsen

> Vedtægter

> Medlemskab

> Nyhedsbreve

> Generalforsamling

> Referater

> Historier

> Danske ubåde

> Logo

> Eksterne Links

 

Referater

Medlemsmøder

Medlemsmøde i Dansk Ubådsforening 25. januar 2005.

Mødet blev afholdt i Bræddehytten på MAS KBH og med middag i MAS CAF. Der deltog 58 medlemmer, og mødet varede fra kl. 1630 til 2200.

Mejdal bød velkommen og takkede CH MAS KBH, KK Bjørn Pedersen for husly og hjælp til de praktiske gøremål. Dernæst gav han status over foreningens virke, hvor medlemssituationen (180 medlemmer), foreningens logo (stilistisk ubåd bærende stort orlogsflag) samt K-strygning (25 NOV), Sælens ankomst til Holmen (1 DEC) og landsætning (21 DEC) blev synliggjort med et par fotos. Dernæst meddeltes, at foreningen har etableret en Teknisk Gruppe (Ole Nielsen, Jan Struntze og Bjørn Henriksen),samt at der vil blive afholdt generalforsamling 16 MAR i København.

Medlemmerne aflagde derpå besøg ved Sælen og i arrestbygningen.

Efter middagen viste Tommy Byskov videooptagelser fra Sælens forlægning og landsætning. Interesserede vil kunne få kopi ved henvendelse til Tommy Byskov, men må selv redigere de ca. 3 timers optagelse.

Thomas Pedersen fra THM orienterede grundigt for museets overvejelser og planer for ubådsudstillingen. Sælen bevares mest mulig, som den var ved ankomst Holmen. Der vil være guidede ture, idet båden planlægges åbnet 1 JUN. På kajen vil der være en mindre udstilling om Sælen. Arresten indrettes med skoletjeneste, reception og 2. April messen i stueetagen, hvor der også vil være et lokale til skiftende særudstillinger. På 1. sal vil et lokale blive brugt til film og billeder af danske ubåde, et til at beskrive ubådens udvikling med tyngde på danske ubåde. 3. lokale til at dække danske ubådes operationer efter 2. Verdenskrig, mens det sidste lokale vil blive brugt til ubådens våben. Museet planlægges åbnet 1 NOV 2005. 

Derefter åbnede formanden for aftenens debat, hvor temaet var ”medlemmernes forventninger til foreningen”. Debatten drejede hurtig over til at drøfte, hvorledes mulighederne kunne bedres for deltagelse fra hele landet samt især, hvorledes de yngre ubådsfolks interesse kunne fanges. Der var bred tilslutning til, at foreningen også afholder møder i FRH, men at disse annonceres i meget god tid (gerne i Krudttårnet) og indledningsvis gøres åbne for alle.

Med tiden kan også overvejes møde på Sjællands Odde el. centrale steder. Bestyrelsen skal give de yngre medlemmer bedre mulighed for at præge udstillingerne, herunder oplæring af THM guider. Det kan bl.a. ske ved afkrydsning af interesseområder eller særlige kvalifikationer, idet der udpeges tovholder blandt medlemmer med tid til opgaven (Mejdal laver oplæg til matrix, der drøftes med Thomas Pedersen).

Medlemmerne efterlyste, til hvem gamle ubådsfotos kan sendes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen af siden

 

Denne side er senest opdateret: 27. september 2008

Denne side er oprindeligt udgivet: 4. oktober 2004

 

Copyright © 2007-2009 Dansk Ubådsforening - Alle rettigheder forbeholdes