Ubådsforeningens logo

| Forside | Site Map | Web Info |

-

-

  INDHOLD:

> Bestyrelsen

> Vedtægter

> Medlemskab

> Nyhedsbreve

> Danske ubåde

> Logo

> Eksterne Links

 

4. oktober 2006:

Nyhedsbrev nr. 15

Og så gik medlemsturen til Langeland

Lørdag den 30. september samledes et aktivt udpluk af  ubådsforeningens medlemmer ved indgangen til Langelands Museum på det gamle Langelandsfort.

Smukt sommervejr fik ganske mange til at kombinere besøget med familie-udflugt af den ene eller anden art, og det sociale var af alle sat i højsæde.

Professionelle guider

Søværnets gamle seniorsergent Ole Andersen guidede os alle med stor humor og faglig indsigt rundt i fortet.

Men da vi kom til museumsubåden SPRINGEREN kunne den gamle mester, nuværende kommandørkaptajn Stig Kastberg ikke undlade at overtage guidens rolle.

Stig beskrev, begrundede og belærte os alle om ubådenes – og især SPRINGERENs særlige kvaliteter.

Og naturligvis aftalte vi, at denne præsentation skulle videregives til museets daglige guider på samme måde, som det sker i København.

Efter frokost og medlemsmøde skiltes vi med mere end en times forsinkelse.

Dog først efter, at formanden kunne konstatere, at dette var fremtiden - samkørsel i de private kareter, men med max. kørselsparring af foreningen blandt de tilmeldte medlemmer!

Kulturnatten

Og så nærmer tiden sig for den københavnske kulturnat.

I år bliver det fredag d. 13. oktober klokken 18 til 24, og naturligvis vil ubåden SÆLEN være åben.

I lighed med sidste år vil ubådsfolk være til stede både ude og inde for at besvare spørgsmål og medvirke til underholdningen.

Sidste år var ubåden et kæmpe tilløbsstykke med lange køer og omkring 1.200 besøgende i løbet af de 6 timer.

Og husk, at i år har medlemmer af ubådsforeningen gratis adgang til Orlogsmuseet og ubåden SÆLEN.

Ubådsmuseum

Dansk Ubådsforening har nu ansøgt "A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal" om midler til at få oprettet et ubåds-museum i Holmens gamle, fredede arrest.

17 forventningsfulde deltagere var mødt op til rundvisning, frokost og medlemsmøde.

Da vi nåede frem til SPRINGEREN kunne "den gamle mester" ikke styre sig.

Ubådsfolk har det nu bedst, når de blot kan gå rundt og røre ved tingene.

Forstør et billede ved at klikke på det.

Forsvarets allerøverste chefer støtter helhjertet ideen og foreløbig er der ikke støt på indsigelser.

I ansøgningen har foreningens tovholdere beskrevet indretningen af de 16 udstillingsceller, og Tøjhusmuseet samt Forsvarets Bygningstjeneste har lavet to flotte prospekter over hver sit ansvarsområde.

Med et auditorium i fangegården, en gennemført renovering af den fredede arrest og indretning af 16 udstillingsrum bliver udgifterne ca. 7,4 mio. kroner.

De bygningsmæssige arbejder vil vare ca.14 måneder og opstilling af udstillingen yderligere ca. 4 måneder. Med lidt dygtighed vil arresten derfor kunne åbnes som dansk ubådsmuseum til foråret 2008.

Til toppen af siden

Seneste Nyt:

Nyhedsbrev Nr. 18


 

 

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 5. oktober 2006

 

Copyright © 2007-2009 Dansk Ubådsforening - Alle rettigheder forbeholdes