Ubådsforeningens logo

|Forside|Site Map|Web Info|

-

-

  INDHOLD:

> Bestyrelsen

> Vedtægter

> Medlemskab

> Nyhedsbreve

> Generalforsamling

> Referater

> Historier

> Danske ubåde

> Logo

> Eksterne Links

 

Velkommen til
Dansk Ubådsforening

Med den politiske aftale om forsvarets ordning fra 2005 – 2009 blev det besluttet at nedlægge Danmarks ubådsvåben efter næsten 100 års tro tjeneste.

Vi er en gruppe tidligere ubådsfolk, som mener, at der bør sættes et varigt minde for denne lange og stolte epoke.

Samtidig har vi brug for at være i kontakt med andre for at dele vores fælles ubådsinteresse.

 

Dansk Ubådsforening

På en generalforsamling 2. september 2004 blev Dansk Ubådsforening stiftet.

Foreningens formål er at virke for formidling af kendskabet til dansk ubådsvirksomhed samt at arbejde for etablering og opretholdelse af et dansk ubådsmuseum.

Som medlemmer kan optages enhver, der fremsætter ønske herom. Det årlige kontingent er 200 kr.

Bestyrelsen består af tidligere ubådsfolk og civile med tilknytning til ubådsteknologi og museumsvirksomhed.

Foreningens første formand er kontreadmiral Niels Mejdal.

Næste generalforsamling finder sted til marts, hvor halvdelen af bestyrelsen er på valg.

Indmeldelse kan ske til foreningens kasserer:

· Jørn Hansen, tlf. 45 86 97 42 - e-mail: joern@hansen.mail.dk

·    Et dansk ubådsmuseum

Foreningen arbejder aktivt for, at der etableres et museum på Holmen for Danmarks Ubådsvåben.

Ubåden SÆLEN blev således efter kommandostrygning bragt til Holmen i den stand og med den komplette udrustning, som ubåden havde ved afslutningen af dens sidste operative øvelse i midten af november måned 2004.

SÆLEN blev efterfølgende taget på land og placeret i de to vugger, der blev frem-stillet i forbindelse med ubådens operationer i den Persiske Golf, og i juli måned 2005 blev ubåden åbnet for publikum.

Sideløbende hermed planlægges en eksisterende bygning udlånt til udstillingsbrug.

Udstillingerne skal bl.a. dække mest mulig af den danske ubådsvirksomhed og de mennesker, udstyr, våben og ideer, der har præget den gennem de knap 100 år.

Ubåden SÆLEN ses her i Bahrain inden hjemturen i sommeren 2003.
(Foto: Søværnet)

Til toppen af siden

Kontreadmiral
Niels Mejdal

 

Seneste Nyt:

Nyhedsbrev Nr. 19

 

Denne side er senest opdateret: 28. november 2008

Denne side er oprindeligt udgivet: 4. oktober 2004

 

Copyright © 2007-2009 Dansk Ubådsforening - Alle rettigheder forbeholdes