Foreningens formål er at virke for formidling af kendskabet til dansk ubådsvirksomhed samt at arbejde for etablering og opretholdelse af et dansk ubådsmuseum.

Dette website er optimeret til MS Internet Explorer.

Der kan beklageligvis forekomme uhensigtsmæs-sigheder i andre browsere

Submarines
ubåde
undervandsbåde
flåden
orlogsflåde
das boot
uboot
torpedo
undervandskrig
historie
søkrig
søkrigshistorie
mahan
corbett
5. eskadre
ubådseskadren
sælen
tumleren
springeren
narhvalen
nordkaperen
niels mejdahl
jan olav skogøy
ubådsforening

Souvenirs og udgivelser

 

Dansk Ubådsforening har en overtaget en beskeden række ”souvenirs” fra ubådseskadren.

 

Henvendelse kan ske til foreningens kasserer:

Stig Kastberg - e-mail: stig.kastberg@mil.dk

 

 

Jubilæumsbog 1909-2009:

"Fra sømilitær kapacitet til museumsgenstand – Ubåden i dansk forsvarspolitik gennem 100 år"

Under et møde i Dansk Ubådsforenings bestyrelse for et års tid siden drøftede man de forskellige politiske og militære opfattelser af ubåden i Danmark gennem de snart 100 år, der var gået. Man besluttede at anmode Hans Christian Bjerg om at skrive om disse opfattelser, således at der kunne udsendes en bog om emne i forbindelse med 100 års jubilæet. Der var udkommet redegørelser for de danske ubåde efter deres indlemmelse i den danske flåde efter henholdsvis 25 år, 50 år, 75 år og - 95 år - i anledningen af udfasningen. Men vinklen i denne redegørelse skulle være en anden, og beskæftige sig med de overordnede holdninger til ubåde i Danmark.

 

Forfatterens præsentation kan læses her

 

Jubilæumsbogen kan købes ved henvendelse til foreningens kasserer eller Statens Forsvarshistoriske Museum.

 

Pris for medlemmer er kr. 75—ikke medlemmer kr. 150.

 

Temaet for Marineforeningens julemærke 2009 er Danmarks Ubådsvåben

Mærkerne sælges i en smuk omslagsmappe, hvor Dansk
Ubådsforening har skrevet specifikt om de tre afbillede ubåde
(Dykkeren, Delfinen og Sælen) samtidig med, at der er en kort
beskrivelse af Ubådsvåbnet i dansk historie. Fra den kontrover-
sielle begyndelse i slutningen af 1800-tallet over anskaffelsen
af Danmarks første ubåd Dykkeren i 1909 til den politiske
beslutning, der i 2004 sendte ubådene ud af den danske flåde.

Mappen kan købes ved den lokale marineforening for 10 kr.
eller gennem Landskontoret for 35 kr. inklusive forsendelse.
Se endvidere
www.marineforeningen.dk.

 

Hæftet om Delfinen-klassen er netop udgivet (august 2009)

I serien om danske orlogsskibe efter den 2. Verdenskrig har de to tidligere ubådschefer Jørn Hansen og Johan Knudsen skrevet hæftet om ”Ubådene af Delfinen-klassen”. Under redaktion af Tom Wismann og Søren Nørby er mange timers arbejde samlet i et spændende hæfte på 44 A-4 sider med 48 fotos og diverse tabeller, tegninger mv.

Prisen er 110 kr. inklusiv forsendelse, og hæftet kan bestilles på www.flaadensskibe.dk.