Foreningens formål er at virke for formidling af kendskabet til dansk ubådsvirksomhed samt at arbejde for etablering og opretholdelse af et dansk ubådsmuseum.

Dette website er optimeret til MS Internet Explorer.

Der kan beklageligvis forekomme uhensigtsmæs-sigheder i andre browsere

Submarines
ubåde
undervandsbåde
flåden
orlogsflåde
das boot
uboot
torpedo
undervandskrig
historie
søkrig
søkrigshistorie
mahan
corbett
5. eskadre
ubådseskadren
sælen
tumleren
springeren
narhvalen
nordkaperen
niels mejdahl
jan olav skogøy
ubådsforening

7. juni 2011

Hej alle ubådsfolk.

Jeg er medlem af ubådsforeningen og den lykkelige ejer af stagsejlskonnerten "XEGAMA" af Høruphav, men min faste medsejler er gået i land p.g.a. sygdom.

Jeg tilbyder derfor medlemmer af Dansk Ubådsforening, eventuelt på skift sommeren igennem, at mønstre ud som styrmand. Nautisk uddannelse er ikke påkrævet - oplæring i nødvendigt omfang vil ske undervejs.
Fartøjet er en 46 fods skonnertrigget sejlbåd bygget i 1991 og udrustet til langfart. Styrmanden har også eget lukaf.
Vi fungerer som havmiljøvogtere for SOK, men ellers sejler vi udelukkende for at leve og opleve.
 
Sejlplanen er følgende:    Uge 23                               Jyllands østkyst
                                      ugerne 24 og 25                Limfjorden
                                      uge 26                              Jyllands østkyst og mod Sundet
                                      uge 27                              Øresund
                                      ugerne 28 og 29                 Rügen, Stralsund og Greifswald
                                      uge 30                              Hjemrejse mod Høruphav
                                      Resten af sommeren    Sydfynske Øhav og tyske Østersøhavne
 
Vi er tre - fire mand ad gangen, og vi deler de løbende udgifter, dvs. til mad, havnepenge og diesel. Det betyder omkring130 kr. pr. mand pr. dag.
Med venlig hilsen
Marcus Andersen
Helligbæk 4, Dybbøl
6400  Sønderborg
Telf.: 21 43 70 75