Foreningens formål er at virke for formidling af kendskabet til dansk ubådsvirksomhed samt at arbejde for etablering og opretholdelse af et dansk ubådsmuseum.

Dette website er optimeret til MS Internet Explorer.

Der kan beklageligvis forekomme uhensigtsmæs-sigheder i andre browsere

Submarines
ubåde
undervandsbåde
flåden
orlogsflåde
das boot
uboot
torpedo
undervandskrig
historie
søkrig
søkrigshistorie
mahan
corbett
5. eskadre
ubådseskadren
sælen
tumleren
springeren
narhvalen
nordkaperen
niels mejdahl
jan olav skogøy
ubådsforening

Bestyrelsen

Efter den ordinære generalforsamling 2008 er bestyrelsen sammensat som følger:

Formand og sekretær:

Kontreadmiral Niels Mejdal

(Tidl. ubådschef og chef for Søværnets Materielkommando)

Lundager 20
2670 Greve

Telefon: 43 90 39 91

E-mail: niels@mejdal.com

 

Næstformand og redaktør af website:

Orlogskaptajn Jan Olav Skogøy

(Sidste ubådschef på SÆLEN og nu ved
Søværnets Operative Kommando)

E-mail: jan@skogoy.dk

 

Kasserer:

Kommandørkaptajn Stig Kastberg

(Teknikofficer på Narhvalen og Tumleren klasserne 1987-93.
Nu Chef for Søværnets Teknikkursus.)

E-mail: stig.kastberg@privat.dk

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Overarkivar Hans Christian Bjerg

(Søværnets historiske konsulent)

E-mail: hcbjerg@post.tele.dk

 

Afdelingsingeniør Gunnar Frandsen

(Ubådsingeniør)

E-mail: gef@helle-gerd.dk

Tommy Byskov

(Mangeårig maskinbefalingsmand i DELFINEN-klassen og nu
offshore ekspert i DONG)

E-mail: tommy@ttbyskov.dk

 

Jan Struntze

E-mail: gnjstruntze@mail.tele.dk