Foreningens formål er at virke for formidling af kendskabet til dansk ubådsvirksomhed samt at arbejde for etablering og opretholdelse af et dansk ubådsmuseum.

Dette website er optimeret til MS Internet Explorer.

Der kan beklageligvis forekomme uhensigtsmæs-sigheder i andre browsere

Submarines
ubåde
undervandsbåde
flåden
orlogsflåde
das boot
uboot
torpedo
undervandskrig
historie
søkrig
søkrigshistorie
mahan
corbett
5. eskadre
ubådseskadren
sælen
tumleren
springeren
narhvalen
nordkaperen
niels mejdahl
jan olav skogøy
ubådsforening

Medlemsmøde i Dansk Ubådsforening 4. november 2005.

Foreningens 5. medlemsmøde blev afholdt i Aalborg d. 4. november 2005. Der deltog 22 medlemmer og en gæst.

Mødet begyndte på Aalborg Søfarts- og Marinemuseum, hvor marinehistorikeren og ex-søofficer Per Jacobsen (samt direktør John Hansen) guidede os rundt på museet. Ombord på Springeren (af Delfinen klassen) vovede ingen at guide, dertil var der for mange tidligere Springeren-sejlere.

Middagen blev indtaget hos naboen – Aalborg Marineforening (ved Charley Pedersen). Marineforeningens smukke og spændende lokaler lagde plads til  en velbalanceret menu, der bestod af sildemad, forloren skildpadde, 2 øl og 2 snapse.  Efter skafning orienterede ubådsforeningens formand om hændelserne siden seneste møde 22. juni (SAEL åbning og første museumssæson, bestyrelsesmøde, kulturnatten og status for øvrige danske ubådsprojekter (Springeren på Langeland og den civile Kraka i København) samt naturligvis ubådsmuseet i Arresten. Desuden lidt om medlemsstatus og økonomi). Under debatten blev det foreslået at besøge Karlskrona Orlogsmuseum og ubåden Kronborg/Näcken til foråret (dette bør bestyrelsen drøfte på næste møde).

Flertallet af de tilrejsende medlemmer overnattede på Flyvestation Aalborg og spiste brunch på isbryderrestauranten Elbjørn.

For nogle et langt og hårdt møde og for alle et godt og udbytterigt arrangement.