Foreningens formål er at virke for formidling af kendskabet til dansk ubådsvirksomhed samt at arbejde for etablering og opretholdelse af et dansk ubådsmuseum.

Dette website er optimeret til MS Internet Explorer.

Der kan beklageligvis forekomme uhensigtsmæs-sigheder i andre browsere

Submarines
ubåde
undervandsbåde
flåden
orlogsflåde
das boot
uboot
torpedo
undervandskrig
historie
søkrig
søkrigshistorie
mahan
corbett
5. eskadre
ubådseskadren
sælen
tumleren
springeren
narhvalen
nordkaperen
niels mejdahl
jan olav skogøy
ubådsforening

Medlemsmøde i Dansk Ubådsforening 30. september 2006.

Foreningens 7. medlemsmøde blev afholdt på Museum Langelandsfort lørdag d. 30. september 2006.

Der deltog 17 medlemmer (10 fra Sjælland, 1 fra Fyn og 6 fra Jylland), som mødtes ved indgangen til fortet kl. 11. Ved foreningens mellemkomst var det lykkedes at lave samkørsel, hvor det var muligt, idet adskillige havde planlagt andre besøg mv. i forbindelse med turen.

Ex-SSG Ole Andersen viste rundt på fortet, og fortalte levende om, hvorledes han havde stået for uddannelse af de menige. Også de 2 kampfly (Draken og MIG-23) blev der orienteret spændende om. Da vi kom til Springeren, overtog medlem og ex-TKO, Stig Kastberg rundvisningen og beskrev ret detaljeret, hvad der var at se ud- og indvendig på Springeren. Det blev foreslået, at foreningen fik Stig til at gentage seancen på Sælen samtidig med, at det blev optaget på video. Det sidste besøg var ved den tidligere MHV-kutter Askø – kendt som Sorte Sarah, da den var i SVN.

I mellemtiden havde daglig leder af museet, Troels Rasch arrangeret drikkevarer og smørrebrød fra den lokale slagter. Efter maden var spist og tørsten stillet, orienterede formanden om udviklingen siden generalforsamlingen, herunder den aflyste tur til Karlskrona og de mange kræfter, der var brugt på den netop afleverede ansøgning til A.P.Møller fonden om midler til indretning af ubådsmuseum i Holmens Arrest.

Medlemsmødet sluttede klokken 15.

På trods af det begrænsede deltagerantal viste det sig at være en god ide med selvtransport og mest mulig samkørsel. Alt i alt en hyggelig tur, hvor også nye medlemmer dukkede op.