Foreningens formål er at virke for formidling af kendskabet til dansk ubådsvirksomhed samt at arbejde for etablering og opretholdelse af et dansk ubådsmuseum.

Dette website er optimeret til MS Internet Explorer.

Der kan beklageligvis forekomme uhensigtsmæs-sigheder i andre browsere

Submarines
ubåde
undervandsbåde
flåden
orlogsflåde
das boot
uboot
torpedo
undervandskrig
historie
søkrig
søkrigshistorie
mahan
corbett
5. eskadre
ubådseskadren
sælen
tumleren
springeren
narhvalen
nordkaperen
niels mejdahl
jan olav skogøy
ubådsforening

19. april 2007:

Nyhedsbrev nr. 16

Medlemsmøde, general-forsamling og søsætning af Tivolis nye ubåde

Foreningens 8. medlemsmøde fandt sted d. 8. februar på Holmen.

Der deltog 46 medlemmer, og Per Ring Henriksen holdt foredrag om SÆLENs oplevelser i Middelhavet og Golfen.

Spørgelysten var stor og tilhørerne fik et bedre indblik i, hvad der reelt var foregået på de forskellige patruljer og perioderne imellem dem. Derefter skipperlabskovs og snakken.

Generalforsamling

Onsdag d. 20. marts afholdtes ubådsforeningens tredje ordinære generalforsamling i Bræddehytten på Holmen. De 43 fremmødte medlemmer kunne høre, at medlemstallet nu var øget til 244.

Desuden oplyste formanden, at medlemmerne sammen med kontingent-opkrævningen ville få tilsendt et hæfte med SÆLENs rejsebreve fra operationerne i 2003/2004 og krydret med mange fotografier.

Interessen for de danske ubåde havde gennem hele året været meget stor. Søren Nørbys bog om "Danske ubåde 1909-2004" var tæt på at være udsolgt, og mere end 55.000 betalende gæster havde besøgt de tre udstillede danske ubåde på Aalborg Søfarts- og Marinemuseum, Langelandsfortet og på Holmen.

Desværre var der kommet afslag på fondsansøgning til etablering af ubådsmuseum i Holmens Arrest, men Forsvarskommandoen arbejder videre med en samlet plan, hvor ubådsmuseet bliver et centralt element.

Der lyttes opmærksomt til kassererens fremlæggelse af regnskabet.
(Foto: Niels Mejdal)

Foreningens økonomi er ganske sund, og kontingentet vil uændret være 200 kr. Uden modkandidater blev bestyrelse og revisorer genvalgt.

Efter generalforsamling var der biksemad efterfulgt af et spændende foredrag ved kommandør Poul Grooss om "Ubådsoperationer i Østersøen under 2. Verdenskrig".

Ubåde i Tivoli

Og så skulle Tivoli åbne sin nye karrusel – Nautilus. De 12 små ubåde skulle naturligvis bemandes af rigtige ubådsfolk, og på åbningsdagen d. 13. april mødte 67 af foreningens medlemmer og familie op til søsætning og indsejling.

Vejret var perfekt, Tivoligarden spillede og Pjerrot gav startordren. Vand og damp stod om ørene på ubådsgasterne og dybdestyringen var ikke overbevisende – men sådan var det vel også i de rigtige ubåde. Det var fornøjeligt, og den ene tur fulgte den anden.

Tak til Tivoli og til Søværnets Operative Kommando for at lade foreningens medlemmer varetage denne tunge opgave.

Ubåden var ikke så store, men til gengæld var der mange af dem.
(Foto: Niels Mejdal)