"Fra sømilitær kapacitet til museumsgenstand – Ubåden i dansk forsvarspolitik gennem 100 år" 

Forfatterens præsentation kan læses her

Bogen er genudsendt af Dansk Ubådsforening. Alle medlemmer af foreningen, der ønsker at modtage et eksemplar af bogen kan få denne udleveret eller få den tilsendt mod at betale portoen på 40,00 kr. Bestilling hos This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Ikke-medlemmer kan købe bogen til 50,00 kr. ved bestilling sammesteds. Forsendelse koster ligeledes 40,00 kr.  

Aktiviteter

Dansk ubådsforening har en række aktiviteter.

Der gennemføres medlemsmøder med forskellige foredragsholdere, rundvisninger og andre indslag. Naturligvis bruges medlemsmøderne også til at gense og fortæller historier blandt andre interesserede ubådsentusiaster.

Der holdes generalforsamling årligt i marts måned.

Med bestyrelsen som drivende kraft arbejdes der på at støtte arbejdet med at præsentere SÆLEN og de andre af flådens skibe på Holmen. Der samarbejdes med de andre ubådsmuseer i Danmark.

Foreningen er aktiv med bogudgivelser, souvenirgenstande og støtte til anskaffelser fra sag til sag.

Aktiviteter

Dansk ubådsforening har en række aktiviteter.

Med bestyrelsen som drivende kraft arbejdes der på at støtte arbejdet med at præsentere SÆLEN og de andre af flådens skibe på Holmen. Der samarbejdes med de andre ubådsmuseer i Danmark.


Aktiviteter

Dansk ubådsforening har en række aktiviteter.

Foreningen er aktiv med bogudgivelser, souvenirgenstande og støtte til anskaffelser fra sag til sag.

 

Jubilæumsbog 1909-2009:

"Fra sømilitær kapacitet til museumsgenstand – Ubåden i dansk forsvarspolitik gennem 100 år" 

Under et møde i Dansk Ubådsforenings bestyrelse for et års tid siden drøftede man de forskellige politiske og militære opfattelser af ubåden i Danmark gennem de snart 100 år, der var gået. Man besluttede at anmode Hans Christian Bjerg om at skrive om disse opfattelser, således at der kunne udsendes en bog om emne i forbindelse med 100 års jubilæet. Der var udkommet redegørelser for de danske ubåde efter deres indlemmelse i den danske flåde efter henholdsvis 25 år, 50 år, 75 år og - 95 år - i anledningen af udfasningen. Men vinklen i denne redegørelse skulle være en anden, og beskæftige sig med de overordnede holdninger til ubåde i Danmark.

Forfatterens præsentation kan læses her

Jubilæumsbogen kan købes ved henvendelse til foreningens kasserer eller Statens Forsvarshistoriske Museum.

Pris for medlemmer er kr. 75—ikke medlemmer kr. 150.

 

Temaet for Marineforeningens julemærke 2009 er Danmarks Ubådsvåben

Mærkerne sælges i en smuk omslagsmappe, hvor Dansk 

Ubådsforening har skrevet specifikt om de tre afbillede ubåde 
(Dykkeren, Delfinen og Sælen) samtidig med, at der er en kort 
beskrivelse af Ubådsvåbnet i dansk historie. Fra den kontrover-
sielle begyndelse i slutningen af 1800-tallet over anskaffelsen 
af Danmarks første ubåd Dykkeren i 1909 til den politiske 
beslutning, der i 2004 sendte ubådene ud af den danske flåde.

Mappen kan købes ved den lokale marineforening for 10 kr. 

eller gennem Landskontoret for 35 kr. inklusive forsendelse. 
Se endvidere 
www.marineforeningen.dk.

 

Hæftet om Delfinen-klassen er netop udgivet (august 2009)

I serien om danske orlogsskibe efter den 2. Verdenskrig har de to tidligere ubådschefer Jørn Hansen og Johan Knudsen skrevet hæftet om ”Ubådene af Delfinen-klassen”. Under redaktion af Tom Wismann og Søren Nørby er mange timers arbejde samlet i et spændende hæfte på 44 A-4 sider med 48 fotos og diverse  tabeller, tegninger mv.

Prisen er 110 kr. inklusiv forsendelse, og hæftet kan bestilles på www.flaadensskibe.dk.

Aktiviteter

Dansk ubådsforening har en række aktiviteter.

Herunder er en række links til diverse aktiviteter på Facebook mv.

Foreningen er for nuværende kun aktiv med et website.

Facebook grupper

U-båd - Danske undervandsbåde - LINK

Links

Neden for finder du en række nyttige links til andre sider af særlig eller historisk interesse.

 

Bøger og udgivelser om ubåde

 

”Var det nemt havde de sendt nogle andre”af Lars Engelbrecht Rohde

 

Ubådshistorie

 

Dutch Submarines, Den Kgl. Hollandske flådes ubåde fra 1906-2000

 

Ein Uboot auf der Fehmarn, en historisk ubåd udstillet på Fehmern

 

Flådens Historie - Danish Naval History, en privat hjemmeside, der bl.a. rummer en komplet fortegnelse og billeder af samtlige danske ubåde.

 

Juliet U-461, ubåden der tidligere lå i Københavns Havn

 

U 434, en russisk ubåd beliggende i Hamburg

 

uboat.net - her findes optegnelsen omkring samtlige tyske ubåde, med kendte data, togter, mandskaber mv.

 

 

 

Museer og samlinger

 

www.skibepaaholmen.dk - Oversigt over Tøjhusmuseet på Holmen

 

Marine-Ehrenmahl i Laboe- Det Tyske Marine Museum, Tyskland

 

Orlogsmuseet - Den danske flådes museum, København

 

Royal Navy Submarine Museum - Den engelske flådes ubådsmuseum, Haslar Jetty Road, Gosport, Hampshire, England

 

Tøjhusmuseet - Dansk Forsvarsmuseum, København

 

Aalborg Søfarts- og Marinemuseum, hvor du bl.a. finderubåden SPRINGEREN

 

 

 

Andre maritime

 

Dampskibsselskabet Engelbrecht

 

Danmarks Marineforening

 

Fregatten PEDER SKRAMs venner - støtteforeningen

 

Kystradiostationen OXA på Holmen, Foreningen til bevarelse af Danmarks ældste Radiostation

 

Søe-Lieutenant-Selskabet

 

Søofficersforeningen, København

 

Søværnets Våbenskjolde, en privat hjemmeside, der rummer en komplet oversigt over Søværnets og Marinehjemmeværnets våbenskjolde